Avbestille

Abonnementet har en måned oppsigelsestid, dvs. inneværende måned, pluss en måned. Ved opphør av abonnementet skal utstyr med leieavtale leveres tilbake til Jæren Kabelnett.