Avbestille

Abonnementet har en måned oppsigelsestid, dvs. inneværende måned, pluss en måned. Ved opphør av abonnementet skal utstyr med leieavtale leveres tilbake til Jæren Kabelnett. Abonnementet termineres først når utstyr er returnert.