TV-Hjelp

Feilsøking kabel TV

Fungerer ikke TV?

De enkleste er å prøve å skru utstyret av og på:

1. Trekk ut støpsel (strømledning) på TV dekoder/ TV apparat og la strøm være av et par minutter før du skrur på TV dekoder/ TV apparat.

2. Kontakten i veggen har uttak til både RADIO og TV. Sjekk om, antennekabelen er satt korrekt i RADIO/TV-apparatet og at kabelen er satt i det riktige uttaket på kontakten. Prøv evt. med en annen antennekabel.

3. Har du flere tilslutningssteder, foretas samme prosedyre hvor du går utenom evt. forsterker og fordeler. Vi gjør oppmerksom på, at tilslutningen til Jæren Kabelnett kun omfatter en garanti for signalnivået til første tilslutningssted i boligen.

Du kan sjekke om det er noen kjente signalfeil i ditt område ved å gå til driftsmeldinger.

Ta kontakt med kundeservice om problemene ikke løser seg.

Noen feilbeskrivelser og evt. tips til hva du kan gjøre selv:

Jeg opplever at bilde deler seg opp/ kommer firkanter i bilde/ pikselerer.

Dette problemet kan skyldes dårlige antennekabler (Kabelen som kommer fra antennekontakten på veggen og går inn i dekoderen/TV’en).
– Prøv og bytt antennekabelen, spesielt hvis det er en svart antennekabel. NB! Kabel kan kjøpes hos oss.
– Koble vekk splitter og evt. galvanisk skille hvis du har dette.
– Koble ut strømmen til dekoderen og la den være ute i noen minutter.
Ta kontakt med oss problemet fortsetter.

En eller flere kanaler har blitt borte fra kanal-listen min.

– Ta et nytt kanalsøk.
– Koble ut strømmen på dekoderen og la den være ute i noen minutter, prøv så med et nytt kanalsøk.
– Prøv og bytt antennekabelen, prøv så med et nytt kanalsøk.

Ta kontakt med oss problemet fortsetter.

Bildet er svart eller blått på en eller flere av kanalene.

– Koble ut strømmen på dekoderen og la den være ute i noen minutter.
– Se til at TV er stilt inn på riktig kilde f.eks. HDMI1.2.3. eller lignende. Hvilken kanal som er riktig avhenger av hvilken type tv du har.
– Se til at HDMI-kabelen sitter ordentlig i TV/Dekoderen.
– Se til at antennekabelen går direkte fra antennekontakten til dekoderen.

Ta kontakt med oss problemet vedvarer.

Bildet på dekoderen har fryst.

– Koble ut strømmen på dekoderen og la den være ute i noen minutter.
– Får du opp beskjeden ”Sperret Program” på skjermen kan det hende at du har gått på en kanal du ikke abonnerer på. Vent til beskjeden har gått bort for så og bytte tilbake til en kanal du abonnerer på igjen.

Ta kontakt med oss problemet vedvarer.

Jeg får opp beskjeden "Sperret program", "Kodet kanal" eller lignende beskjed på en kanal jeg abonnerer på.

– Se etter at dekoder står på en kanal du abonnerer på. Hvis den ikke gjør det, vent til beskjeden går vekk fra skjermen og gå så til kanal 1 på dekoder.
– Koble ut strømmen på dekoder og la den være ute i noen minutter.
– Har du CAM og kort, kobler du ut strømmen på TV, for så og ta ut CAM-modulen, for så og sette denne inn i Tv-en igjen, også sette på strøm på TV igjen til slutt.

Ta kontakt med oss hvis problemet vedvarer.

Hjelp til TV

Her finner du informasjon og hjelp med alle de forskjellige funksjonene for T-We.

Les mer her

Cam-modul

Har du IDTV fra Telenor? Her finner du informasjon og veiledninger for oppkobling av din kortleser.

Les mer her