Personvernerklæring

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke rettigheter du har til personvern, hvilke personopplysninger vi behandler, og hvordan vi bruker dem for å gi deg trygghet og rettigheter til informasjon om behandlingen av dine personopplysninger. Behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven.

Om Jæren Kabelnett

Jæren Kabelnett er et kabelnett som leverer internett, TV- og radiokanaler til husstander i Time, Klepp og Hå Kommune. Våre hovedprodukter er leveranse av internett- og TV-signaler til privatkundemarkedet.

Vår rolle som behandlingsansvarlig

Personvernerklæringen omfatter databehandlingsaktivitetene som Jæren Kabelnett er involvert i der Jæren Kabelnett fungerer som behandlingsansvarlig. Behandlingsansvarlig defineres som den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Som behandlingsansvarlig er vi ansvarlige for at behandling av personopplysninger gjøres i samsvar med personvernloven. Det kan for eksempel være i forbindelse med innhenting og lagring av personopplysninger fra kunder, ansatte og leverandører som er nødvendige for drift av vår virksomhet.

Hva slags personopplysninger samles inn, og hvorfor samler vi inn personopplysninger fra deg?

Som kunde hos oss lagrer vi følgende kontaktopplysninger om deg: Navn, bostedsadresse, abonnementsadresse dersom den er ulik bostedsadressen, telefonnummer og epost-adresse. Kredittopplysninger kan i visse tilfeller innhentes fra kredittselskap.

I tillegg lagres faktura- og betalingshistorikk, kundekommunikasjon som er relevant for kundeforholdet. Det kan være e-post og annen skriftlig kommunikasjon mellom deg som kunde og oss som berører kundeforholdet.

Andre relevante opplysninger som lagres er tilknyttet teknisk utstyr og internettadresse(IP-adresse) som er nødvendig for drift av våre produkter og tjenester. Som abonnement er det nødvendig for oss å knytte enkelte av dine personopplysninger opp mot vårt tekniske utstyr for å identifisere hvem som er knyttet opp mot det tekniske utstyret som er nødvendig for å tilby vår produkter og tjenester. Vi lagrer også statistikk(anonymt) for å kartlegge trender og som grunnlag for å kartlegge og utvikle våre produkter og tjenester.

For å kunne drive vår forretningsvirksomhet er det nødvendig for oss å samle inn og behandle personopplysninger vedrørende kunder, ansatte og leverandører/partnere.

For å kunne tilby våre produkter og tjenester, administrere kundeforhold og gi våre kunder det som forventes trenger Jæren Kabelnett å vite hvem du er, og hvilke produkter og tjenester du har. I tillegg trenger vi å vite hvordan vi kan kontakte deg dersom vi vil informere deg om driftsmeldinger, endringer og tillegg i produkter og tjenester, og tilleggstjenester som kan være relevante for deg.

Vi trenger ellers å ha dine personopplysninger knyttet opp mot følgende områder:

  • For å levere de produkter og tjenester som kunden har og etterspør, samt gi tilbud og informasjon både til eksisterende og potensielle kunder.
  • For å håndtere produkter og tjenester i samsvar med avtaler inngått med leverandører og samarbeidspartnere.
  • Tilby kundesupport til brukere av våre produkter og tjenester.
  • Forebygging mot misbruk og svindel av våre produkter og tjenester.
  • Fakturering og behandling av arbeidsordrer, betalinger og gjennomføring av oppgaver relatert til økonomi og drift.
  • Gi eksisterende og potensielle kunder informasjon som angår deres kundeforhold, samt formidle nyheter som kan være av interesse relatert til kundeforholdet.
  • Informasjon om markedsaktiviteter som organiseres av Jæren Kabelnett.

Når det gjelder ansatte, så behandler vi personopplysninger med varsomhet i henhold til lovbestemte regelverk. Når det gjelder representanter for leverandører og partnere, tilstreber vi å samle inn kun den informasjonen som er relevant til tjenesten som tilbys.

Hvordan innhentes personopplysninger om deg?

Generelt innhentes personopplysninger direkte fra deg. Det er nødvendig å innhente navn og adresse fra deg for å identifisere deg som kunde. Men opplysninger ut over det er basert på frivillig basis fra din side. Det vil si at du står fritt til å si ja eller nei til å motta informasjon fra oss dersom du skulle ønske det. Du har når som helst mulighet til å melde deg av vår SMS-tjeneste som gjelder driftsmeldinger og informasjon fra oss. Dette gjelder også informasjon- og nyhetsbrev fra oss. Avmelding kan skje via link på SMS-meldingen eller i eposten, eller ved henvendelse til oss via epost, personlig oppmøte eller telefon.

Hvem deles dine personopplysningene med?

For at vi skal kunne levere våre produkter og tjenester fra A til Å kreves det informasjonsdeling mellom ansatte når det gjelder personopplysninger. Dette kan for eksempel være i forbindelse med installering, vedlikehold, drift og oppgraderinger av abonnement og utstyr.
Vi kan også benytte oss av informasjonsdeling med en tredjeparts tjenesteleverandør. Dette kan for eksempel være i forbindelse med markedsføringskampanjer, driftsmeldinger, drift av epost, utstedelse av reklame, markedskampanjer med tilhørende målinger og analyse av trafikk o.l. på våre nettsider. Dersom vi utfører ovennevnte tjenester og aktiviteter kreves det av og til at vi må utlevere personopplysninger med partnere og leverandør av tjeneste. Vi passer da på at de overholder de lover og regler som gjelder for informasjonssikkerhet og databeskyttelse.

Dersom det foreligger tilstrekkelig rettslig grunnlag for å gjøre det, kan offentlige myndigheter som politi, domstoler, skattemyndigheter eller andre offentlige organer be om utlevering av opplysninger som vi har tilgjengelig om deg.

Automatisk behandling av opplysninger og profileringsverktøy

Jæren Kabelnett bruker digitale sporingsverktøy og teknologier til å samle inn informasjon om din bruk og navigering på våre nettsider.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som sendes til din nettleser fra nettsider du besøker. Dette gjør det lettere for nettsiden å huske hva du gjorde da du besøkte den. Dette kan forbedre brukeropplevelsen neste gang du besøker nettsiden. Med å bruke informasjonskapsler oppnår du bedre nettsideprosesser og en bedre brukeropplevelse. Blokkering av informasjonskapsler kan medføre til at brukeren ikke kan bruke alle funksjonene på nettsiden etterpå.

Ved å bruke våre nettsider gir du oss ditt samtykke til å gi tilgang og til å lagre informasjonskapsler. Informasjonskapslene brukes for å måle aktiviteten på våre nettsider og hvor lenge de oppholder seg på nettsiden. Dette gir oss mulighet til å forbedre funksjonaliteten til nettsidene våre, og gjøre dem mest mulig brukervennlige.

Våre nettsider og nyhetsbrev bruker også Google Analytics til å samle inn informasjon om hvordan brukerne benytter dem. Opplysningene her samles inn primært gjennom tjenester som leveres av Google Analytics hvor vilkår og betingelser er de samme.

Lenker til tredjeparts sosiale nettverk og tjenester

Våre nettsider kan inneholde lenker eller oppkoblinger til eksterne nettsteder eller andre sosiale nettverk som f.eks. FaceBook. Vi gjør oppmerksom på at disse kan ha andre personvernregler, og oppfordrer deg da til å lese de personvernreglene de omfattes av.

Hvordan sikrer Jæren Kabelnett dine personopplysninger?

Vi jobber jevnlig med å behandle informasjonssikkerhet på en trygg og sikker måte. Vi bruke både tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger på beste måte.

Dersom vi utveksler personopplysninger mot tredjeparter, stiller vi krav om at personopplysninger ivaretas på en trygg og sikker måte hos dem også.
Vi tilstreber oss til å samle inn minst mulig mengde personopplysninger slik at vi har mindre risiko for at opplysninger kommer på avveie.
Når det gjelder din tilgang til våre produkter og tjenester, så er du selv ansvarlig for å holde påloggingsinformasjon for deg selv. Det kan for eksempel være til trådløst nettverk og epost.

Bruk av databehandlere?

Jæren Kabelnett bruker tredjeparts tjenesteleverandører som databehandlere for personopplysninger. Dette kan skje i følgende tilfeller: Utstedelse av markedsmateriell, datalagring, dataadministrasjon, drift av epost og fakturaprogram, inkassovirksomhet og utførelse av kredittvurderinger. En oversikt over databehandlere som behandler personopplysninger kan fås på forespørsel.

Hva er dine rettigheter ved ny personvernlov?

De personopplysningene vi har om deg har du rett til å få tilgang til forutsatt at du kan legitimere deg. Du er eier av dine personopplysninger, og har rett til å vite hvilke opplysninger som virksomheter og organisasjoner har registrert om deg, hvor vi har fått dem fra, hvem som har tilgang til dem, om opplysningene blir overført til andre, og hvem som har muligheten til å lese dem. Du har også rett til å kreve at opplysninger skal slettes eller endres. Du kan også si nei til profilering i markedsføring og automatiske avgjørelser. Formål med registrering av opplysninger har du også krav på å få vite. Som innhenter av opplysninger må vi begrunne hvorfor vi gjør det, hva vi skal bruke opplysningene til, og hvor lang lagringstid vi har på opplysningene. Du kan også påberope deg retten til å få dine personopplysninger i dataformat slik at du kan portere dem videre. Har du behov for å klage, kan du gjøre det til tilsynsmyndighetene.

Endringer i personvernerklæringen

Personvernerklæringen kan oppdateres underveis, og siste versjon vil alltid være tilgjengelig på våre nettsider www.jkn.no.

Kontaktopplysninger Jæren Kabelnett

Har du spørsmål i forbindelse med personvernerklæringen så kan vi kontaktes på følgende kontaktopplysninger:

Jæren Kabelnett
Besøksadresse og postadresse: Arne Garborgs veg 36, 4344 Bryne.

Telefon: 51 48 39 90
E-post: jkn@jkn.no
Nettside: www.jkn.no