Driftsmeldinger

Utgåtte driftsmeldinger


 • Signaler er på plass i områder på Nærbø igjen

  Publisert: november 20, 2021

  Signaler skal nå være tilbake igjen. Har du fortsatt ikke nett, dra ut støpsel i stikkontakt på modem og router. Sett i igjen etter 1-2 minutter, så skal signaler normalt sett komme.

 • Signalbrudd i områder på Nærbø

  Publisert: november 20, 2021

  Det har på ny oppstått signalbrudd i områder på Nærbø, dessverre. Teknikere er på vei til området for å sjekke. Det gjelder de samme områdene det var problemer med tidligere i uken.

 • Utfall av TV-kanaler søndag ettermiddag/kveld. Problemet er nå løst

  Publisert: oktober 24, 2021

  Vi fikk henvendelser fra enkelte kunder med CAM-kort som manglet TV-kanaler søndag ettermiddag/kveld. Problemet skal være løst nå. Har du fortsatt problemer med TV-kanaler, prøv å dra ut strømkabel på TV, vente ca. ett minutt, sett i strømkabel på TV samt dra ut/sette i CAM-kort. Da vil kanalene være på plass igjen.

 • Signaler er tilbake etter kabelbrudd i Rosselandsområdet, Bryne

  Publisert: oktober 19, 2021

  Tidligere meldt reparasjon er nå ferdig og feilen skyldes skader på signalkabel på Rosseland. Er ikke internett tilbake, dra ut stikk-kontakt på både modem og trådløs ruter for deretter plugge i igjen. Internett skal da være tilbake som normalt i løpet av 5 minutter. Gjør det samme med TV/dekoder dersom du ikke har TV-signaler.

  Det kan være vi må ta noen småjusteringer med kort avbrudd onsdag formiddag. Berørte vil i så tilfelle bli varslet i forkant.

 • Problemer med internett

  Publisert: oktober 7, 2021

  VG og NRK melder at det er problemer med internett forskjellige steder i landet og det ser ut som at vi også er berørt av dette.

 • Kabelbrudd i området rundt Nubben og Greiestadvegen på Bryne er nå ordnet

  Publisert: oktober 4, 2021

  Da har vi fått skjøtet overgravd kabel, og signaler er på plass i området. Dra ut/sett i strømkabel på modem og router dersom du fortsatt ikke har signaler, så vil signaler komme.

Se aktive driftsmeldinger her