Vi ønsker å holde deg oppdatert om noen endringer som vil påvirke ditt TV-abonnement hos oss. Fra og med 1. mars 2024 vil det være en justering i prisene for TV-abonnementet ditt på kroner 40,-. Denne endringen skyldes generell prisvekst og økte kostnader fra våre samarbeidspartner Telenor.

For å gjøre denne oversikten så enkel som mulig for deg, finner du oppdaterte priser her.

Vi ønsker å forsikre deg om at du har rett til å bli varslet om prisendringen minst en måned før den trer i kraft. Du har også rett til å si opp abonnementet ditt som følge av prisstigningen, med virkning fra den datoen endringen trer i kraft.

Vårt mål er alltid å være konkurransedyktige og rimelige og det blir ingen endring på våre internett abonnement priser.