Vakt-telefon bemannes som følger: Hverdager mellom kl. 15.30 og 20.00. Helger og helligdager mellom kl.10.00 og 20.00.
Vakttelefon for tekniske feil på Jæren Kabelnett er: 911 99 951 (SMS kan ikke mottas).

Retningslinjer for vakttelefon er følgende:

Spørsmål angående kanalpakker og faktura m.m. pr. telefon bes rettet til kontoret innenfor vår åpningstid mellom 08.00-15.30.
På jkn.no finner du hjelp til selvhjelp som du kan sjekke før du ringer vakttelefon:
Har du problemer med INTERNETT, les først her.

Har du problemer med TV, les først her.

Regler for vaktutrykning er:
Generelt:

Jæren Kabelnett stiller med 1 tekniker på vakt utenom arbeidstid. Det gjøres oppmerksom på at HMS- krav til sikkerhet setter begrensninger på hva som kan utføres alene av feilretting.

Vakthavende tekniker har til enhver tid fullmakt til selv å treffe beslutning på om det skal rykkes ut for feilretting, ut fra de rådende vær og føreforhold som gjelder.

Under, og mens, tordenvær pågår, er det strengt forbudt å utføre fysisk feilretting på kabel-tv nett.

I mørkeperioden tas det forbehold om at lysforholdene er slik at feilen kan påvises og rettes. Dersom lysforholdene gjør feilsøking problematisk, vil feilen påvises og rettes først etter lysets frembrudd.

Under vinter med kulde (under minus 15) og snø tas det forbehold om at dette kan påvirke instrumenter og utstyr og således forsinke påvisning og retting av feil.
Alle sikkerhetsforskrifter skal til enhver tid følges. Personlig verneutstyr skal benyttes, og rekvireres hos daglig leder. Roterende gul lampe skal benyttes ved arbeide ved/langs veg.
Kunder som uttaler seg respektløst, truende, eller krenkende, eller uttaler seg i beruset tilstand, kan nektes service/feilretting der og da.

Spesifikt:

Feil som er innrapportert mellom kl 08.00 og kl 15.30 fra mandag til fredag vil normalt rettes samme dag så sant man har reservedeler etc., og såfremt det ikke er andre faktorer som gjør at feilrettingen vil ta lenger tid.

Såkalt «liten feil», dvs. at kun 1-5 husstander er berørt, som er innrapportert etter kl 15.30 fra mandag til fredag, rettes neste arbeidsdag. Evt. avvik fra dette avgjøres av tekniker i hvert enkelt tilfelle.

Såkalt «liten feil», dvs. at kun 1-5 husstander er berørt, som er innrapportert i perioden fredag e.kl 15.30 til søndag, rettes neste arbeidsdag dvs. på mandag. Evt. avvik fra dette avgjøres av tekniker i hvert enkelt tilfelle.

Såkalt «stor feil» som berører flere enn 5 husstander, som er innrapportert etter kl 15.30 fra mandag til fredag, medfører at tekniker vil rykke ut og forsøke å påvise og utbedre feilen.
Evt. avvik fra dette avgjøres av tekniker i hvert enkelt tilfelle.

Såkalt «stor feil» som berører flere enn 5 husstander, som er innrapportert i perioden fredag etter kl. 15.30 til søndag kl 20.00, medfører at tekniker vil rykke ut og forsøke å påvise og utbedre feilen. Evt. avvik fra dette avgjøres av tekniker i hvert enkelt tilfelle.

Dersom kunden selv er årsak til feil, gjennom avgraving av kabel o.l., kan vakthavende tilkalles utenom arbeidstid, men kunden må da selv betale for utrykning, evt. overtidssatser, helgetillegg, samt medgått materiell og kjøregodtgjørelse.

Evt. avvik fra denne instruks avgjøres av vakthavende tekniker i hvert enkelt tilfelle.