Jæren Kabelnett investerer kontinuerlig for å sikre våre kunder gode bredbånd- og TV-opplevelser.

Det må være et visst samsvar med kostnader i forbindelse med drift, utvikling og kvalitetssikring av våre tjenester, generell prisstigning og inntekter. Vi vil derfor med virkning fra og med 01.10.2021 foreta en prisjustering på ditt TV- og bredbåndabonnement.
Som vi alltid har tilstrebet, vil vi fortsatt ha et overordnet mål å være rimeligere enn våre konkurrenter fremover.

Nye priser gjeldende fra 01.10.2021 finner du her: 

Kunder i Time og Klepp

Kunder på Nærbø