Våren er en populær tid for byggeprosjekter som tilbygg, garasjer, gjerder, og boder. Før du begynner å bruke en minigraver, jordspyd eller jordskruer, er det viktig å være oppmerksom på at det kan ligge verdifulle kabler og rør for strøm, data, fjernvarme, vann og avløp under bakken.

Vi påviser og merker hvor våre signalkabler ligger og dette er gratis. Les mer og kontakt oss for påvisning her: https://jkn.no/kundeservice/kabelpavisning/