Jæren Kabelnett og Nærbø Kabel-TV og Bredbånd fusjonerer nå virksomhetene. Fusjonen tredde i kraft med virkning f.o.m. 01.01.2021. Navnet etter fusjonen vil være Jæren Kabelnett.

Fusjonen betyr at Jæren Kabelnett nå er tilstede både i Time og Klepp kommune, pluss Nærbø i Hå kommune med hovedkontor på Bryne. Den største fordelen for kundene på Nærbø, er at de nå har et bemannet kontor å forholde seg til.

– Til nå har Nærbø Kabel-TV drevet på dugnadsbasis av ivrige ildsjeler. Med stadig større konkurranse er det viktig å ta noen steg videre, både markedsmessig og i forhold til tilgjengelighet. Både Jæren Kabelnett og Nærbø Kabel-TV har vært lokale TV- og bredbåndstilbydere organisert som forening eiet av medlemmene. Dette vil Jæren Kabelnett fortsatt være.

Forholdene lå veldig bra til rette for å gjøre sammenslåingen nå. Jæren Kabelnett får ytterligere muskler til å konkurrere med andre tilbydere i markedet. Vi er stolte av å være en lokal aktør som er et fullgodt alternativ til store konkurrenter i markedet, sier Gisle Høyland, daglig leder i Jæren Kabelnett.

– Det er imponerende å se hva Nærbø Kabel-TV har fått til. Vi overtar et robust nett, og ser nå fram til å bidra til å utvikle det videre med å tilby kunder et bedre servicenivå og høyere hastighet. Fortsatt til en pris som ligger langt under våre konkurrenter.