Sted: Røde Kors-huset, Bryne. 2. etasje
Tid: Onsdag 22. mars 2023 kl. 19.00

Årsmøte i Jæren Kabelnett blir avholdt onsdag 22. mars 2023 kl. 19.00 i 2. etg. Røde Kors-huset på Bryne.

Saker til behandling:

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av ordstyrer, referent, samt to til å undertegne protokoll
  2. Årsmelding og handlingsplan
  3. Regnskap 2022
  4. Budsjett 2023
  5. Andre innkomne forslag
  6. Valg
  7. Diverse

Forslag til andre saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen to uker før årsmøte. Forslag kan meldes inn via epost til jkn@jkn.no, eller leveres skriftlig til vårt kontor i Arne Garborgs veg 36 på Bryne.

Årsmelding og regnskap for 2022 kan fås i forkant ved forespørsel til Jæren Kabelnett på epost jkn@jkn.no. Sendes ut når dokumentene er klare.

Velkommen til årsmøte i Jæren Kabelnett!