Sted: Røde Kors-huset, Bryne. 2. etasje
Tid: Onsdag 16. mars 2022 kl. 19.00
 
 
Årsmøte i Jæren Kabelnett blir avholdt onsdag 16. mars 2022 i 2. etg. Røde Kors-huset på Bryne. 
 
Forslag til andre saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen to uker før årsmøte. Forslag kan meldes inn via epost til jkn@jkn.no, eller leveres skriftlig til vårt kontor i Arne Garborgs veg 36 på Bryne.
 
Saker til behandling:
1.Godkjenning av innkalling og sakliste. Valg av ordstyrer, referent, samt to til å undertegne protokoll
2. Årsmelding og handlingsplan
3. Regnskap 2021
4. Budsjett 2022
5. Forslag fra styret til endring av vedtekter
6. Andre innkomne forslag
7. Valg
8. Diverse
 
Årsmelding og regnskap for 2021 kan fås ved forespørsel til Jæren Kabelnett på epost jkn@jkn.no. Sendes ut når dokumentene er klare.
 
Velkommen til årsmøte!