Prisendring med virkning fra og med 1. mars 2023

Vi justerer nå for første gang siden 1. oktober 2021 våre priser på TV- og internett med virkning fra og med 1. mars 2023. Dette på bakgrunn av generell prisvekst og økte kostnader fra våre leverandører og samarbeidspartnere.Jæren Kabelnett investerer kontinuerlig for...

Prisendring med virkning fra og med 1. mars 2023

Vi justerer nå for første gang siden 1. oktober 2021 våre priser på TV- og internett med virkning fra og med 1. mars 2023. Dette på bakgrunn av generell prisvekst og økte kostnader fra våre leverandører og samarbeidspartnere.Jæren Kabelnett investerer kontinuerlig for...

Prisendring med virkning fra og med 1. mars 2023

Vi justerer nå for første gang siden 1. oktober 2021 våre priser på TV- og internett med virkning fra og med 1. mars 2023. Dette på bakgrunn av generell prisvekst og økte kostnader fra våre leverandører og samarbeidspartnere.Jæren Kabelnett investerer kontinuerlig for...

Tunheim fiber abonnement 1. mars 2023

Vi justerer nå for første gang våre priser på TV- og internett med virkning fra og med 1. mars 2023.Dette på bakgrunn av generell prisvekst og økte kostnader fra våre leverandører og samarbeidspartnere. Internett abonnement60/60 Endres fra 419,- til 459,-100/100...

Sameie abonnement 1. mars 2023

For første gang siden 1. oktober 2021 justerer vi våre priser på TV- og internett med virkning fra og med 1. mars 2023.Dette på bakgrunn av generell prisvekst og økte kostnader fra våre leverandører og samarbeidspartnere. Internett abonnement35/35 Endres fra 320,- til...

Prisendring 1. mars 2023

For første gang siden 1. oktober 2021 justerer vi våre priser på TV- og internett med virkning fra og med 1. mars 2023. Dette på bakgrunn av generell prisvekst og økte kostnader fra våre leverandører og samarbeidspartnere.Internett abonnement35/35 Endres fra 419,- til...

Prisendring 1. mars 2023 Nærbø

For første gang siden 1. oktober 2021 justerer vi våre priser på TV- og internett med virkning fra og med 1. mars 2023.Dette på bakgrunn av generell prisvekst og økte kostnader fra våre leverandører og samarbeidspartnere. Internett abonnement35/35 Endres fra 389,- til...