Nyheter

Vår leverandør av TV-kanaler har tatt bort Travel Channel og Food Network. Discovery World erstatter Travel Channel i Grunnpakken.


I tillegg tar vi inn Viasat Nature og MTV Live som nye valgfrie kanaler. Kanalendring er gratis frem til 1. september.

Ønsker du å gjøre kanalendringer, kan du se hele utvalget og bestille på www.jkn.no, eller ringe oss. De nye kanalene vil være tilgjengelige innen utgangen av juni. Nærmere informasjon om dette vil komme på www.jkn.no og på Infokanalen. Kanalendring er gratis frem til 1. september.