Infokanal

Infokanalen inneholder viktige beskjeder om drift og endringer samt opplysninger om abonnement og tjenester.