Internett
   Ned/opp              Pris pr mnd        Pris pr 1/2 år        Pris pr år

 10/10 Mbit/s               315,-                  1890,-                3780,-                      
 20/20 Mbit/s               350,-                  2100,-                4200,-
 40/20 Mbit/s               399,-                  2394,-                4788,-

Følgende betingelser gjelder:

1. Betaling er forskudd 6 måneder/ eller måndedlig betaling. Detaljert prisinformasjon om abonnement og tilknytning kan fås ved henvendelse til vårt kontor.
2. Fakturering skjer i juli/august og januar/februar.
3. Etableringskostnad for internett er på 750,-. I tillegg kommer eventuelle utgifter for materiell som kreves for tilkobling.
4. Endring av internetthastighet kr. 100.-.

Bestill HER

Noen anbefalinger

Relevante linker for Internett/PC

10 triks for bedre wifi hjemme

Mål din internetthastighet hos nettfart.no